Privatlivspolitik

Hos Bagger-Sørensen Real Estate A/S (”Bagger-Sørensen Real Estate”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger på vores hjemmeside www.bs-realestate.dk, og fastlægger retningslinjer for Bagger-Sørensen Real Estates måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Bagger-Sørensen Real Estate A/S

Adresse: Tabletvej 1, 7100 Vejle

CVR-nr.: 34091285

E-mail: kontakt@bs-realestate.dk

1. Cookies

Bagger-Sørensen Real Estate anvender cookies på vores hjemmeside www.bs-realestate.dk og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. Bagger-Sørensen Real Estate kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

 • IP adresse
 • MAC adresse
 • Browsinghistorik
 • Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Vi anvender statistiske cookies til statistik og analyse
 • Vi anvender markedsføringscookies til at markedsføre Bagger-Sørensen Fonden
 • Vi anvender funktionelle cookies, som sørger for, at hjemmesiden fungerer

Bagger-Sørensen behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at stille vores hjemmesides funktioner til rådighed for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan altid ændre dine cookieindstillinger ved at klikke på ikonet til venstre i bunden af vores hjemmeside.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde ved at klikke på ikonet til venstre i bunden af vores hjemmeside.

Personoplysninger indsamlet via cookies slettes i overensstemmelse med slettefristerne i cookiedeklarationen. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2. Når du kontakter os

Når du kontakter os via de oplyste kanaler på vores hjemmeside, indsamler og behandler Bagger-Sørensen Real Estate dine personoplysninger. Bagger-Sørensen Real Estate indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Hvad din henvendelse vedrører
 • Dato for din henvendelse
 • Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Håndtering af din henvendelse
 • Generel kommunikation

Bagger-Sørensen Real Estate behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse og kommunikere med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Dine personoplysninger vil blive slettet senest efter 1 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

3. Når du ansøger om et lejemål

Når du ansøger om et lejemål ejet af et selskab i Bagger-Sørensen-koncernen, indsamler og behandler Bagger-Sørensen Real Estate dine personoplysninger. Bagger-Sørensen Real Estate indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Håndtering af din ansøgning

Bagger-Sørensen Real Estate behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din ansøgning om et lejemål ejet af et selskab i Bagger-Sørensen-koncernen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Dine personoplysninger vil blive slettet senest 1 måned efter afslag er givet. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

4. Hvis du er samarbejdspartner

Dette afsnit indeholder politikken for Bagger-Sørensen Real Estates behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos virksomheder, der samarbejder med Bagger-Sørensen Real Estate.

Indsamling af personoplysninger

Bagger-Sørensen Real Estate kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Bagger-Sørensen Real Estate
 • Når du har vist interesse for Bagger-Sørensen Real Estate, fx ved at give os dit visitkort
 • Når du samarbejder og kommunikerer med Bagger-Sørensen Real Estate

Typer af personoplysninger

Bagger-Sørensen Real Estate kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
 • Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Bagger-Sørensen Real Estate, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser og bankoplysninger (hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
 • Administration som fx behandling af betalinger, regnskabsførelse og revision
 • Markedsføringskommunikation
 • Generel kommunikation
 • Statistik og analyse
 • Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering af konflikter

Behandlingsgrundlag

Bagger-Sørensen Real Estate behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet) såvel som vores legitime interesse i at kommunikere med dig. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 2 år fra samarbejdets ophør. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Bagger-Sørensen Real Estate leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Bagger-Sørensen Real Estates udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Bagger-Sørensen Real Estate har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Potentielle købere
 • Koncernforbundne selskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

6. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag

7. Spørgsmål og klage

Dette afsnit indeholder politikken for Bagger-Sørensen Fondens behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos virksomheder, der samarbejder med Bagger-Sørensen Fonden.

Indsamling af personoplysninger

Bagger-Sørensen Fonden kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Bagger-Sørensen Fonden
 • Når du har vist interesse for Bagger-Sørensen Fonden, fx ved at give os dit visitkort
 • Når du samarbejder og kommunikerer med Bagger-Sørensen Fonden

Typer af personoplysninger

Bagger-Sørensen Fonden kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
 • Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Bagger-Sørensen Fonden, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser og bankoplysninger (hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
 • Administration som fx behandling af betalinger, regnskabsførelse og revision
 • Markedsføringskommunikation
 • Generel kommunikation
 • Statistik og analyse
 • Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering af konflikter

Behandlingsgrundlag

Bagger-Sørensen Fonden behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet) såvel som vores legitime interesse i at kommunikere med dig. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 2 år fra samarbejdets ophør. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

8. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Bagger-Sørensen Fonden leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Potentielle købere
 • Koncernforbundne selskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

9. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag

10. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Bagger-Sørensen Real Estate A/S
Adresse: Tabletvej 1, 7100 Vejle
E-mail: kontakt@bs-realestate.dk   

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Spørgsmål og klage

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.bs-realestate.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.