Velkommen til Bagger-Sørensen Real Estate

Bagger-Sørensen Real Estate

Bagger-Sørensen Real Estate A/S varetager Bagger-Sørensen A/S koncernens ejendomsudviklingsaktiviteter i Vejle.

Koncernoversigt

I vores koncernoversigt kan du se, hvilke selskaber vi råder over.

Nyheder

Portefølje

I vores portefølje kan du se en oversigt over alle vores ejendomme.

Jørgen Andersen

Direktion

Under direktion kan du få et overblik over vores nuværende direktionsmedlemmer.